NORDLUND KONSULT AB


Nordlund Konsult är verksam inom skog och naturvård, miljö och hållbarhet. Företaget utför inventeringar av skogsmarker och naturmiljöer, gör olika typer av artinventeringar, samt uppdrag inom ekologisk kompensation, naturvårdande skötsel och upprättar skötselplaner. 

Vi gör även skogsbruksplaner och erbjuder olika typer av tjänster till skogsägaren. Nordlund Konsult utför även uppdrag inom miljörevision.

Ett viktigt verktyg i arbetet är GIS- geografiska informationssystem, vi erbjuder därför tjänster så som kartframställning och analyser av geodata. 


Tveka inte att kontakta oss, och följ oss på Instagram!