NORDLUND KONSULT AB


Nordlund Konsult AB arbetar med naturvärdesinventeringar och utför inventering enligt svensk standard (SS 199000:2014). Företaget jobbar även med ekologisk kompensation och erbjuder naturvårdsbedömningar och utförande av naturvårdshöjande åtgärder i samband med att naturvärden påverkas negativt vid t.ex. markexploateringar.   

Skogsvårdsåtgärder, skogliga planeringar, upprättande av skötselplaner och skogsbruksplaner samt GIS-relaterade arbeten så som analys av geodata etc. görs också.  

Tveka inte att kontakta oss, och följ oss på Instagram!