Kontaktuppgifter:

maria@nordlundkonsult.se                                 076-825 52 58                                    

emma@nordlundkonsult.se                          070-248 62 27                                              

Postadress:

Ulleniusgatan 30

962 33 Jokkmokk            


Maria Nordlund

Maria är biolog och har en magisterexamen inom biologi/geovetenskap från Stockholms universitet, samt har läst kurser i Hållbart familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet.

Maria har stor erfarenhet av arbete med naturvärdesinventering av skog, naturvårdande skötsel och ekologisk kompensation. Inventering och skötselförslag kopplat till vattenmiljöer samt arbete med geografiska informationssystem - GIS är också delar av hennes arbetsområden.

Emma Länta

Emma har läst Biologisk-Geovetenskaplig linje på Stockholms Universitet. 

Hon har stor kunskap inom GIS och erfarenhet av bearbetning av geodata, analyser samt kartframställning. 

Emma har även arbetat med skogsskötsel så som planering av skogsvårdsåtgärder och upprättande av skogsbruksplaner. Hon har också erfarenhet av naturvård och har jobbat med flera av Sveaskogs ekoparker där hon bland annat har skrivit ekoparksplaner, deltagit i arbetet med landskapsanalyser och utfört inventeringar.